Şirket Değerleme

sirket degerleme1

NBB Advisors Turkey, uluslararası standartlara uygun şirket değerleme yapma konusunda özel uzmanlığa sahiptir. NBB danışmanları, uzun yıllar oluşan deneyimleri ile farklı sektörlerden çok sayıda şirketi değerlemişlerdir. Şirket değeri, şirketin ideal satış fiyatıdır. Şirketleri doğru değerleyebilmek, şirket satışı ve ortak değişikliği kararlarında için kilit önem taşımaktadır.

Şirket değerini etkileyen en önemli unsurlar olarak; şirketin içinde bulunduğu sektör, şirketin büyüklüğü, karlılığı, cirosu, kullandığı teknoloji, kuruluş yılı, şerefiyesi, geçmiş finansal performansı, bilinirliği ve gelecekte göstereceği performans dikkate alınmaktadır.

Şirket değerleme aşamasında şirketin finansal gözden geçirmesi de yapılmaktadır. Şirket değerleme ve finansal gözden geçirme raporu,  şirketin mevcut durumunu en iyi şekilde ortaya koymaktadır. Şirket birleşme ve ortaklık oluşturmalarda bu bilgi çok önemlidir.

NBB Advisors Turkey, sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimiyle, şirketinizin uluslararası standartta şirket değerini hesaplar ve raporlar. Şirket değerlemede, aşağıda belirtilen genel kabul görmüş metodlar kullanılmaktadır. 

Net Varlık Yöntemi

Bu yöntemde şirket değeri; firma bilançosunun aktif ve pasifinde bulunan varlık ve borçların güncel piyasa değerleri bulunarak hesaplanmaktadır.

Yapılan şirket değerleme çalışmasında aktifte yer alan kasa, banka, alacaklar, stoklar, demirbaşlar, makina ve ekipmanlar, gayrimenkuller, haklar gibi varlıklardan her birinin değerleme tarihine göre bulunan güncel değerleri hesaplanmaktadır. Gerektiğinde gayrimenkul veya makina ekspertizleri yaptırılır.Bilanço pasifinde yer alan finansal ve ticari borçlar ile diğer yükümlülükler de güncel değerleriyle hesaplanarak değerlemeye dahil edilir.

İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi

İndirgenmiş nakit akımı (İNA)ile şirket değeri, şirketin gelecek yıllarda elde edeceği gelirlerin, bugünkü değere indirgenmesi şekliyle hesaplanır.

Bu şirket değeri, şirketlerin gelecekteki gelir ve karları üzerine kurulu olduğundan şirket satın almalarda önemli bir rol oynar. Yatırımcılar, şirketin geleceğine yatırım yaptıklarından, bu değerin hesaplanması ve yapılan yatırım, ciro ve gelir projeksiyonların anlaşılırlığı ve ikna ediciliği büyük önem taşır.

NBB Turkey, İNA hesabında, şirket ortakları ve şirket üst yönetimi ile birlikte yapacakları çalışma ile, şirketin gelecek 5 yılda yapılacak yatırımların miktarı, oluşacak ciro ve gelirlerini hesaplar. Bu değer şirketlerin gelecekte elde edeceği gelir potansiyellerini dikkate almaktadır.

Piyasa Çarpanları Yöntemi

Bu yöntem, şirket değerini halka arzlar ve piyasada gerçekleşmiş olan şirket birleşme ve devralma işlemleri ile kıyaslama temeline dayanır. NBB Advisors, bu hesaplamada daha çok CİRO ve FAVÖK (ebitda) çarpanlarını kullanmaktadır. FAVÖK; şirketin faiz, amortisman ve vergi hariç gelirleri toplamını göstermektedir.

Son 30 yıl içerisinde gerçekleşmiş binlerce şirket evliliği verisine sahip NBB Advisors Turkey ekibi, şirketin ciro ve FAVÖK çarpanlarını değerlemesini yaptığı firmaya uyarlamaktadır.

Şirket Değerleme konusunda asıl farkı yaratan, mevcut ham verilerin en doğru potada eritebilme tecrübesidir. NBB Turkey, şirket satışları ve birleşmeleri başta olmak üzere şu konularda şirketlere değerleme hizmeti vermektedir: Halka arzlar, şirkete yeni bir ortak girmesi, şirketten bir ortak ayrılması, şirket ortaklarının şirket değerini öğrenmek istemeleri, yasal talepler, holding portföy değeri, denetim raporları.

"Şirketimize ortak olmak isteyen yabancı yatırımcıların verdiği teklifin yeterli olup olmadığını bilemiyorduk. Danışmanımızın ve mali müşavirimizin farklı şirket değeri önerileri vardı. NBB ekibi kısa sürede şirket değerleme çalışmasını tamamladı ve sundu. Bununla da kalmadı, evlilik sürecinde bizi temsil etmekteler. İçim çok daha rahat ve verilen hizmetten memnunum"

Orta ölçekli bir Ambalaj Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı

İletişim için tıklayınız.

 

  Karlı ve sürdürülebilir büyüme için bizi takip edin.

            Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 NBB Advisors Turkey - Konaklar Mah. Zencefil Sok No:2     4. Levent/İSTANBUL - Tel: 0(212) 264 63 00