Finansal Gözden Geçirme

finansal gozden gecirme

Günlük işlerin yoğunluğu ya da bu işlere uygun kadro olmaması nedeniyle bir çok şirkette finansal rasyolara bakılamamakta, dolayısıyla sorunların erken teşhisinde gecikme yaşanmaktadır.  Sorun farkedildiğinde çözüm için çaba gösterilmeye başlanmaktadır. NBB Turkey, dışarıdan bir göz ile süreçlerinizi hızla analiz etmekte ve deneyimli ekibi ile size çözümlerini sunmaktadır. Şirketlerin satışları ve karları zaman içerisinde dalgalanmalar gösterebilir bu durum şirketin geleceği için bir risk oluşturmayabilir ancak, doğru yönetilmeyen nakit akışı şirketin sonunu getirebilir. Bu yüzden belirli dönemlerde yapılacak Finansal Gözden Geçirme tüm şirketlere önerilmektedir.

NBB Advisors Turkey ekibi, NBB M&A Advisors işbirliği ile her yıl onlarca şirketi yakından tanıma ve değerlendirme fırsatı bulmakta, uluslararası deneyimi ve bilgi birikimi ile şirketlere “Finansal Gözden Geçirme” yani finansal check-up konusunda yardımcı olmakta, optimum değerlerle karşılaştırma imkanları sunarak, şirketin finansal durum değerlendirmesi yapmasına imkan sağlamaktadır.

NBB Turkey ekibi tarafından, finansal gözden geçirmede aşağıdaki konularda analizler yapılmaktadır. Şirket analiz değerleri, sektör ortalamalarına ile kıyaslanmaktadır.

a) Likidite Analizleri

Şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğini ortaya koyan analizlerdir. Bankaların kredi verme aşamasında dikkat ettiği önemli rasyolardandır. Kısa vadeli borç ödeme ve bankalarla kredi ilişkileri açısından dikkatle takip edilmelidir.

b) Faaliyet Oranları Analizi

Bu oran şirketin operasyonel faaliyetleri nasıl yürüttüğünü ortaya koyar. Alacak, borç ve stok devir hızlarının optimizasyonu şirketin işletme sermayesi ihtiyacı için önemlidir. Nakit döngüsünün optimizasyonu açısından önemlidir.

c) Borç Yönetim Analizi

Şirketin borç seviyesinin ve faiz ödemelerinin, işletme  büyüklüğüne ve karlılığına göre hangi seviyede olduğu analiz edilir. Yatırımların planlanması ve borç/özkaynak dengesinin sağlanması açısından önemlidir.

d) Karlılık Analizi

Şirketin faaliyetleri incelenir, özkaynak karlılığı (ROE) ve aktif karlılığı (ROA), faaliyet kar marjı, EBITDA oranları analiz edilir ve yorumlanır. Karlılığı optimize etmek için alınması gereken önlemlere yer verilir.

NBB Turkey ekibi, bu tecrübesi ile geliştirdiği araçları kullanarak hazırladığı şirketinizin, finansal gözden geçirme çalışmasını takiben sonuçları bir değerlendirmeye tabi tutar. Ortaya çıkan sorunların çözüm yollarını belirterek şirketin mevcut durumu iyileştirmek için izleyeceği bir yol haritası ortaya çıkartır. Örneğin operasyonel verimlilik kapsamında alınacak birkaç önlem ile işletme sermayesi ihtiyacı aşağı çekilebilecek, böylece şirketin finansman yükü azaltılacağı gibi, büyüme sermayesi için kaynak yaratılmış olacaktır.

NBB Turkey tarafından  dışarıdan bir göz ile süreçlerinizin ve finansal rasyolarınızın hızla analiz edilmesini ve deneyimli ekibi ile size çözümler sunmasını ister misiniz?

 

"Biz yoğun tempoda çalışan iş adamları, şirketimizin mali yapısını ve finansal performansımızı yeterince inceleyip değerlendirme şansımız ve yetimiz olamıyor. Mali müşavirlerimizin bize verdiği bilgilerle yetiniyoruz. Bunun doğru olmadığını NBB'’den aldığımız hizmetin sonucunda daha iyi anlamış olduk. Şirket dışından bir değerlendirmenin daha detaylı, farklı ve gerçekçi olduğunu gördük. Şirketimizin gerçek durumunu, yapmayı planladığı yatırımları, kredibilitemizi bu hizmet sayesinde daha iyi anladık. Önümüzü görmekte ve şirketimizin geleceğini şekillendirmekte bize çok yardımcı olan NBB yetkililerine teşekkür eder finansal gözden geçirme hizmetinitüm şirket sahiplerine tavsiye ederiz."

Bilgi Etiket Kurucu Ortağı 

 

İletişim için tıklayınız. 

 

  Karlı ve sürdürülebilir büyüme için bizi takip edin.

            Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 NBB Advisors Turkey - Konaklar Mah. Zencefil Sok No:2     4. Levent/İSTANBUL - Tel: 0(212) 264 63 00